Kladské pomezí

Upozornění pro návštěvníky Jestřebích hor!

12. 08. 2015

  • Upozornění pro návštěvníky Jestřebích hor!
V úseku z Odolova k Bílému Kolu probíhají práce na stávající Panské cestě.
Původní vozovka je rozemleta, bude se pokládat nové štěrkové podlaží s povrchovou, jemnou úpravou. Na kolech prakticky nesjízdné, pěšky stěží. Nejvhodnější nástupní trasa k Bílému Kolu je z Malých Svatoňovic přes Křížovou cestu. Kolem Žaltmanu k Jestřebí boudě vás ale čekají nové svážnicové cesty, po kterých se krásně svezete či projdete. Investorem celé této akce jsou Lesy České republiky.