Kladské pomezí

Upozornění pro návštěvníky Kladského pomezí - Náchod se chystá na opravy průtahu městem

13. 07. 2016

  • Upozornění pro návštěvníky Kladského pomezí - Náchod se chystá na opravy průtahu městem

Avizovaná oprava Pražské ulice, která prochází samotným centrem města a denně po ní projedou desítky tisíc vozidel, bude zahájena v pondělí 18. července 2016.

“Čeká nás opět velmi složité období, dopravní omezení na průjezdu městem potrvá až do konce listopadu”, upřesnil starosta Jan Birke.

Práce jsou rozděleny do čtyř etap, v letošním roce budou realizovány první dvě. Ředitelství silnic a dálnic, Správa Hradec Králové, bude opravovat úsek od okružní křižovatky (OK) Slávie po OK Čedok a úsek ve směru k polským hranicím po firmu Ametek. Souběžně s touto investicí státu bude město Náchod opravovat přilehlé chodníky včetně rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu.

Více o rekonstrukci chodníků najdete na: http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/zpravodajsky-servis/aktuality/aktualita.asp?id=3871

Celá stavba je kooordinována také se síťaři - RWE Energo s.r.o. Praha, Teplárna Náchod (oprava parovodu), VaK Náchod, a.s. (výměna vodovodu, přepojení přípojek kanalizace) a RWE distribuce s.r.o.

Organizace opravy, resp. průjezdu stavbou, nebude v případě Náchoda řešena kyvadlově jako např. v Jaroměři, a to především z důvodu velmi dlouhého opravovavého úseku, kdy tvoření kolon by dopravu v Náchodě doslova paralyzovalo.

„I v případě objízdných tras bude situace složitá, proto již delší dobu jednáme s polskými kolegy o maximální možné informovanosti řidičů na polské straně. Silnice I/33 je mezinárodní komunikací, proto není možné odklonit kamionovou dopravu. Děláme však všechno proto, aby řidiči z Polska i pobaltských zemích měli informace o chystané opravě a snažili se ve vlastním zájmu zvolit jinou trasu,“ uvedl starosta Jan Birke.

 

Od 18. 7. 2016 dojde k několika zásadním změnám v dopravě na místních komunikacích v Náchodě:

- veškerý provoz ve směru od Hradce Králové směrem na státní hranice, Hronov, Broumov bude projíždět stavbou (po ulici Pražská) jednosměrně

- objízdná trasa pro nákladní vozidla bude vedena ve směru od Polska a Broumova od křižovatky u OD Albert Hypermarket okolo zastávky ČD v Bělovsi do ulice Kladské a dále po ulici Kladské až na okružní křižovatku „ITÁLIE“ a z této okružní křižovatky na Červený Kostelec, Trutnov a do Jaroměře

- v ulici Kladské v místě železničního přejezdu v Bělovsi dojde pod dobu stavby ke změně v přednosti v jízdě - doposud mají přednost vozidla jedoucí od Hronova, po dobu oprav budou tato vozidla dávat přednost v jízdě vozidlům jedoucím od státní hranice s Polskem

- dále dojde k úpravám dopravního režimu v ulici Kpt. Jaroše, kde bude opět po dobu stavby umožněn obousměrný provoz pro osobní automobily stejně, jako tomu bylo v loňském roce

- dále dojde k otočení směru jízdy v ulici Volovnice, vozidla budou vyjíždět z OK u Itálie směrem do centra, kde dojde k další změně v přednosti v jízdě v prostoru křižovatky ulic Parkány x Riegrova, kde budou mít přednost v jízdě vozidla jedoucí z ulice Parkány

- v ulici Palachova bude provoz vyznačen jako jednosměrný ve směru od ulice Janáčkova po ulici Němcové (především z důvodu vyjíždění autobusů)

Rekonstrukce průtahu Náchodem, která si v letech 2016-2017 vyžádá investici ze státního rozpočtu ve výši 132 milionů korun, je opravou, na kterou tato komunikace čeká již řadu let a díky stávajícímu technickému stavu si ji více než zaslouží. Žádáme proto všechny o shovívavost v průběhu prací a omlouváme se za případné komplikace.

Abychom co nejvíce zjednodušili všem život během oprav, připravujeme nyní ve spolupráci s dodavatelem stavby internetovou stránku, kde budou soustředěny veškeré aktuální informace o stavbě, jejím průběhu a dopravních opatřeních. Web s názvem www.prutahnachoda.cz bude spuštěn ještě před zahájením stavby v příštím týdnu“, uvedl starosta Jan Birke a dodal: „Jednáme také o instalaci webových kamer, kde řidiči aktuálně zjistí, jak lze Náchodem projet.“

Nina Adlof
tisková mluvčí MěÚ Náchod

Název položky Název položky