Kladské pomezí

Uprostřed Koruny české - unikátní výstava v Hradci Králové

29. 01. 2020

  • Uprostřed Koruny české - unikátní výstava v Hradci Králové

Unikátní soubor východočeského gotického umění bude poprvé vystaven v rámci výstavy Uprostřed Koruny české,  která se bude konat v Muzeu východních Čech v Hradci Králové od 7. února do 28. června 2020. Vernisáž výstavy proběhne 6. února 2020 od 17 hodin. 

Výstava Uprostřed Koruny české - gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550 zaplní téměř celý interiér nově zrekonstruované výstavní budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové a bude obohacena o významné mezinárodní zápůjčky. Poprvé v novodobé historii představí ucelený pohled na bohatství regionu východních Čech v období od 13. do 16. století. Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu bude představen v širokých kulturně historických souvislostech střední Evropy.  Uprostřed Koruny české Na výstavě bude shromážděno přes 400 uměleckých předmětů zahrnující sochy, deskové obrazy, celé středověké oltáře, knižní malbu, archiválie, umělecké řemeslo, archeologické památky a doklady každodennosti středověkého člověka. Nejrozsáhlejší konvolut uměleckých děl zapůjčilo Biskupství královéhradecké.

Výstava bude sledovat i proměnlivé vztahy mezi východními Čechami a sousedními oblastmi, zejména se Slezskem. Soubor bude doplněn také o prestižní zápůjčky z Polska, Rakouska a Německa.

Záštitu nad výstavou převzali: hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Pardubického kraje. JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a biskup královéhradecký J. E. Mons. Jan Vokál.  
Partnery výstavy jsou Biskupství Královéhradecké, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.
Mediálními partnery výstavy jsou Český rozhlas Hradec Králové a RailReklam.