Kladské pomezí

V dubnu startuje projekt Živoucí pomezí!

22. 03. 2024

  • V dubnu startuje projekt Živoucí pomezí!

Muzeum Náchodska v dubnu odstartuje projekt Živoucí pomezí, který má podpořit lokální patriotismus a pozitivní vztah k místu, ve kterém žijeme. V rámci série workshopů v krajině se budeme toulat po známých i méně známých místech Kladského pomezí a společně s lektory se na ně podíváme z jiné perspektivy.

Živoucí pomezí je projekt Muzea Náchodska a jeho partnerů, který podporuje zdravý lokální patriotismus a pozitivní vztah k místu, v němž společně žijeme. Jedná se o sérii mezioborových setkání v krajině, které slouží ke sdílení a záznamu zkušeností. Terénem Kladského pomezí nás vždy provede lektorská dvojice složená z pedagoga, umělce, přírodovědce či historika. Společně tak objevíme historické, zvukové, sochařské i performativní kvality krajiny a projdeme kultovními i neznámými místy příhraničí. 

Trasy, které jsou připraveny, mají kolem 10 kilometrů a vedou lesy, loukami a skalami. Nevyžadují však žádnou velkou fyzickou zdatnost, ale spíše chuť toulat se krajinou a otevřenost novým perspektivám pohledu na místa, která nás obklopují. Kladské pomezí, inspirované knihou jednoho z lektorů, je zde pojato jako oblast, kterou je možné chůzí zdolat během jednoho dne z města Náchoda. V letošním roce se tak projekt zaměří na oblast Náchodska, Hronovska, Policka a Broumovska. 

První workshop ze série se uskuteční v sobotu 13. dubna 2024 a lektorem bude Jan Ježek. Putování začne v Náchodě, odkud se přesuneme do Kudowy Zdrój a následně budeme pokračovat zapomenutým údolíčkem u Čermné směrem na Žďárky, Bartoňovu horu, Pstroužnou až k bývalému dolu Vilemína. Zpět do Náchoda se vydáme v podvečer buď autobusem ze Žďárek nebo si cestu prodloužíme na vlak z Velkého Poříčí. 

Další workshopy poté budou probíhat na Ostaši, v Broumovských stěnách a na dalších místech v regionu. Podrobnosti o projektu, o jednotlivých lektorech i registraci na workshopy naleznete na www.muzeumnachodska.cz/zivouci-pomezi.