Kladské pomezí

V Malé Skalici zakopali ke kořenům lípy vzkaz pro budoucí generace

28. 10. 2018

  • V Malé Skalici zakopali ke kořenům lípy vzkaz pro budoucí generace

V sobotu 20. října 2018 odpoledne se sešla v zahradě Vily Čerych skupinka nadšenců, aby společně oslavili 100 let republiky vysazením stromu.

Slavnost stromů 01 „Šestnáctý ročník Slavnosti stromů je pro letošek spojen s výročím sta let od založení republiky. Proto jsme tuto akci pojali tematicky a pro výsadbu zvolili veřejné prostranství,“ říká organizátorka, Terezie Netrestová z Centra rozvoje Česká Skalice.
Slavnost stromů 02 Tomu odpovídal i program. Po fáborcích v barvách trikolory šli všichni účastníci od Vily Čerych až na místo, které bylo vybráno pro výsadbu lípy – našeho národního stromu, do parčíku v ulici Klicperova pod maloskalickým hřbitovem. Slavnost stromů 03 Kdo chtěl, mohl do skleněné lahve vhodit vzkaz pro budoucí generace. Tato lahev se vzkazy byla poté zakopána ke kořenům lípy.
Slavnost stromů 04 Strom dále vysvětil pan farář, Mons. ICLic. Mgr. Václav Hegr za doprovodu dvou písní hudebního souboru Vox humana. Účastníci nakonec natřeli kůly, sloužící jako opora pro mladý stromek, do národních barev České republiky – bíle, modře a červeně, aby bylo již z dálky vidět, že byl vysazen nový pamětní strom. Lípu včetně opěrných kůlů zajistilo Město Česká Skalice.
Slavnost stromů 06 Doufáme, že se lípě bude dařit a již nyní se těšíme na příští ročník této akce.

Sabina Štelbaská