Kladské pomezí

V Malých Svatoňovicích proběhne křest knihy a otevření výstavy k výročí 300 let od vzniku poutního místa

23. 06. 2016

  • V Malých Svatoňovicích proběhne křest knihy a otevření výstavy k výročí 300 let od vzniku poutního místa

Obec Malé Svatoňovice na Trutnovsku si v letošním roce připomíná výročí 300 let od vzniku poutního místa Studánka, zasvěceného Panně Marii Sedmiradostné. Neoficiálním začátkem oslav bude v sobotu 25. června 2016 od 17 hodin křest knihy Studánka 1715-2015, kterou sestavil a vydal Petr Bergmann a zahájení výstavy starých map, pohlednic, svatých obrázků a dalších archiválií z autorových sbírek.

Kniha se na sto dvaceti stranách zabývá především historií obce, okolnostmi vzniku poutního místa, ale také dochovanými památkami církevní a lidové architektury a podobně. Text Theodora Lokvence například popisuje historii lázeňství v Malých Svatoňovicích, Václav Jirásek ve svém příspěvku přibližuje slavnou dobu hornictví na Svatoňovicku a Jan Royt popisuje význam zasvěcení Studánky a kostela v Malých Svatoňovicích Panně Marii Sedmiradostné. Poutní místo vzniklo kolem prameniště, které je dodnes zdrojem vysoce kvalitní vody s pověstí léčivé a zázračné síly. Hydrogeologickým poměrům místa se v knize věnuje text Ivana Koroše a esoterní souvislosti osvětluje svým příspěvkem Jiří Škaloud. Zašlé doby církevních poutí a věhlasu lázní připomíná bohatá příloha reprodukcí starých pohlednic s motivy Malých Svatoňovic s popisem vývoje jednotlivých míst a rozvoje obce.

Současnost Malých Svatoňovic je v knize reprezentována především fotografiemi Jana Hrdého, které ve velkorysém celostránkové formátu uvozují jednotlivé kapitoly knihy a některé pasáže přitažlivě ilustrují.

Kniha vychází za podpory obce Malé Svatoňovice a místních sponzorů, jejichž seznam je v knize uveden formou reklamní přílohy.

Výstava Studánka 1715-2015 potrvá od 26. 6. do 11. 9. 2016 a v jejím průběhu se budou konat přednášky věnované tématům, která představuje stejnojmenná kniha.

16. 7., 17:00 - Ivan Koroš: Příběh kapky vody, hodrogeologie Svatoňovicka

30. 7., 10:00 - Hornictví na Svatoňovicku a terénní expozice důlních strojů

 6. 8., 16:00 - Církevní a stavební památky Malých Svatoňovic (vycházka)

20. 8., 16:00 - Jiří Škaloud: Voda s obsahem radosti

10. 9., 17:00 - Jan Royt: Barokní poutní místa

Hlavní oslavy výročí 300 let od vzniku poutního místa v Malých Svatoňovicích proběhnou v sobotu 20. 8. 2016 s celodenním programem.

Název položky