Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

V ptačím parku se radují z nového přírůstku!

15. 03. 2021

  • V ptačím parku se radují z nového přírůstku!
Znáte Ptačí park Josefovské louky? Tuto významnou ornitologickou oblast najdete na nivních loukách mezi řekami Metuje a Stará Metuje nedaleko pevnosti Josefov. Pokud patříte mezi milovníky přírody, je právě toto tím pravým místem, kam vyrazit za odpočinkem i poznáním.

Na zdejších lukách, v porostech a mokřadech žije mnoho druhů vzácných ptáků, ale také divocí koně a pratuři, kteří tu spásáním porostů a rozdupáváním promáčené půdy vytvářejí ideální podmínky právě pro luční a mokřadní ptactvo. Nyní se tu radují z nečekaného roztomilého přírůstku! Jedné ze dvou samic pratura, které sem byly v říjnu přivezeny, se na konci února narodilo pratuřátko, které se má čile k světu. Foto: archiv České společnosti ornitologické