Kladské pomezí

Velichovky, moderní lázně s prvorepublikovou atmosférou

11. 04. 2022

  • Velichovky, moderní lázně s prvorepublikovou atmosférou

I my tvoříme příběh Kladského pomezí...


Lázně Velichovky 1897 se od konce 19. století, kdy byly založeny, specializují především na léčbu a rehabilitaci pacientů s onemocněním pohybového aparátu, pacientů po úrazech, po operacích kloubů a také onemocnění nervového systému. Přírodním léčivým zdrojem je unikátní křídová slatinná zemina s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého a železa. Období existence a rozvoje lázní, tedy první republika, se odráží nejen v architektonické podobě, ale také v klidu unikátního parku, který lázně obklopuje.

Počátek lázeňské tradice ve Velichovkách se datuje rokem 1897 a předchází mu objev Dr. Kutíka o léčebných účincích křídové slatiny, kterou úspěšně aplikoval ve svém sanatoriu v Hořičkách. Jako první byly vystavěny léčebná budova se strojovnou a kotelnou, lázeňská restaurace s tanečním sálem a klubovnou a dvě budovy pojmenované jmény zakladatelek „Vojtěška“ (nyní vila Slovenka) a „Jela“ (nyní vila Domov). Stavby byly dokončeny už v následujícím roce, kdy zároveň baronky Berta Bess-Chrostin a Gabriela Spens-Boden na popud Dr. Kutíka a hraběte Harracha z Hrádku u Nechanic založily akciovou společnost. První lázeňská sezóna zaměřená na léčbu pacientů s kloubními problémy může začít. Velichovky Lázně v následujících letech mění podobu i majitele, v roce 1912 je kupuje Československé ústředí nemocenských pojišťoven v Praze, které areál modernizuje a přikupuje dalších 10 ha na rozšíření. Za projektem nových lázní stojí významný architekt Dr. Milan Babuška, nový léčebný pavilon (dnešní Masarykův dům) je pojmenován po prvním československém prezidentovi, který lázně v roce 1926 navštívil. Velichovky Provoz lázní omezí až druhá světová válka, kdy jsou v areálu nejprve ubytovány německé děti, v březnu 1942 pak zřízen lazaret a společně s generálem F. Schörnerem, velitelem skupin armád Střed, který v lázních umístil svůj hlavní stan, přijíždí do Velichovek na jeden tisíc německých vojáků. Válečné historii se každoročně 8. května věnuje akce Mise Velichovky, kdy si ve Velichovkách připomínají nejen konec 2. světové války, ale i příjezd ozbrojeného konvoje 23. průzkumné squadrony, která byla součástí 16. obrněné divize 3. armády USA generála George Pattona. Konvoj do Velichovek dovezl kapitulaci německé armády. I letošní historická jízda bude jistě stát za to. Velichovky Po válce byla léčba v lázních zahájena už 15. července 1945, o dva roky později byly zbourány budovy Starých lázní z roku 1897 a zahájena přístavba Společenského domu. Počet zaměstnanců byl tehdy 118, počet v tomto roce léčených pacientů 3898. V dalších letech se postupně prodlužovala délka léčebné sezóny. Celoroční provoz byl dosažen v roce 1954, a to zpravidla od poloviny ledna do poloviny prosince. Velichovky V roce 1957 byly lázně převzaty státem a zařazeny mezi Československé státní lázně s pobočkami Bělohrad, Bohdaneč a Běloves s ředitelstvím ve Velichovkách. Tento stav trval deset let, tedy do roku 1967, kdy bylo místní ředitelství zrušeno a všechny pobočky přešly pod ředitelství v Poděbradech. A zatímco počet lůžek v první republice kolísal mezi čísly 180-240, v roce 1984 se zvýšil na 391. V květnu 1992 byla založena akciová společnost Lázně Velichovky, v roce 2013 byly lázně uzavřeny. Jen o rok později zakoupila opuštěný areál společnost KARSIT HOLDING s.r.o., která areál opravila, a to s důrazem na původní prvorepublikový vzhled. První klienty pak přivítala 4. dubna 2015. Velichovky Z bohaté nabídky Lázní Velichovky 1897 můžete vybírat z víkendových, týdenních pobytů nebo vám pobyt sestaví na míru s ohledem na váš zdravotní stav https://www.velichovky.cz/cs/pobytove-balicky. Odpočiňte si od každodenních starostí a dejte sbohem všednímu stresu a shonu. Dopřejete svému tělu tu nejlepší péči, a navíc si užijte kouzelné prostředí krajiny na rozhraní Kladského pomezí a Podkrkonoší.

I my tvoříme příběh Kladského pomezí

Další příběhy