Kladské pomezí

Výběrové řízení na pracovníka do MIC Náchod

23. 10. 2015

  • Výběrové řízení na pracovníka do MIC Náchod
Město Náchod vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovího místa pro městské informační centrum s místem výkonu práce v Náchodě.
Název položky