Kladské pomezí

Vydejte se na kole Kladským pomezím a získejte zajímavou odměnu

04. 05. 2022

  • Vydejte se na kole Kladským pomezím a získejte zajímavou odměnu

Na kole Kladským pomezím - tento název je spojen s otevřením nových cyklotras a cyklostezek. Jeden z dokončených úseků má i obec Žďárky, ve které byly umístěny i 4 nové turistické informační tabule  Pro všechny příznivce cykloturistiky je navíc v rámci projektu Na kole Kladským pomezím připravena zajímavá výzva.

Na nejbližším kontaktním místě ve Žďárkách na (Obecní úřad nebo Hospoda Kulturní dům) si můžete zdarma vyzvednout kartu cyklisty, která bude znít na Vaše jméno, a pustit se do dobrodružství. V čem výzva spočívá? Město Česká Skalice, obec Žďárky, gmina Bardo a Zloty Stok pro Vás společně připravili projekt Na kole Kladským pomezím, v rámci kterého vznikl okruh cyklostezek a cyklotras, které Vás provedou napříč Kladským pomezím. Vaším úkolem bude projet si tyto 4 trasy a z každé získat do karty cyklisty 1 razítko (tzn. 1 partner = 1 razítko z kteréhokoli jeho kontaktního místa).

Cílem akce je představit všem milovníkům cyklistiky a návštěvníkům našich regionů zajímavosti a atraktivnosti našich měst a obcí. Pro nejrychlejších 400 jsou připraveny propagační předměty jako odměna za návštěvu všech čtyř partnerů. U každého z partnerů je k dispozici 100 ks propagačních předmětů. Společně s touto kartou cyklisty obdrží účastník mapu s vyznačenými novými úseky cyklostezek. Pro získání propagačního předmětu musí účastník soutěže navštívit všechny 4 nové úseky cyklostezky vyznačené v mapě, vždy jeden u každého projektového partnera. Více informací získáte na webu projektu a sociálních sítích a na samotné Kartě cyklisty. žďárky Žďárky žďárky žďárky žďárky