Kladské pomezí

Vyhlášení vítězů ankety Strom roku 2018

16. 10. 2018

  • Vyhlášení vítězů ankety Strom roku 2018

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 se delegace ve složení místostarosta Ing. Jiří Hanuš, radní Bc. Stanislav Řezníček, Dis., vedoucí finančního odboru Iva Nocarová a tajemník úřadu Bc. Pavel Semerák zúčastnila slavnostního vyhlášení ankety Strom roku 2018 v Brně.

Strom 01 Slavnostnímu večeru předcházelo několik seminářů na témata spojená s anketou (čerpání dotačních prostředků od Nadace Partnerství, výměna zkušeností finalistů soutěže, správná výsadba stromů včetně následné péče). Vyvrcholením odpoledního bloku bylo vysazení Lípy svobody v Otevřených zahradách v centru Brna za účasti pozvaných hostů a společný zpěv československé hymny.

Strom 02 Slavnostní večer probíhal ve zmodernizovaných prostorách planetária na Kraví hoře. Rtyňská lípa svobody se s 3 562 sebranými hlasy umístila na skvělém 3. místě a stali jsme se tak prvním oceněným finalistou letošního ročníku. Druhé místo obsadila Bohdanečská lípa s 4 217 hlasy a letošní ročník s drtivou převahou 26 242 hlasů vyhrála Zádvorská lepa z Velkých Opatovic u Brna. Slavnostní vyhlášení bylo ve velmi přátelském duchu a atmosféru dotvořilo energické vystoupení hudebního uskupení Jitka Šuranská Trio.

Strom 03 Děkujeme tímto všem příznivcům a podporovatelům rtyňské Lípy svobody, kteří jí dali svůj hlas, a zejména těm, kteří se zasloužili o sběr těchto podpisů na všech možných místech a při různých příležitostech. Věříme, že anketa obnovila povědomí rtyňáků o tomto významném stromu i událostech s jeho výsadbou spojených. Výtěžek z ankety ve výši 11 930 Kč bude město od Nadace Partnersví čerpat formou účelové dotace. Dotace bude použita na odborné ošetření významných rtyňských stromů, včetně Stromu republiky vysazeného 28. října 1968 na nádvoří základní školy, jehož historii znovu objevujeme právě díky probuzeným vzpomínkám v průběhu této ankety.

  Strom 04 Strom 05 Strom 06

Bc. Pavel Semerák, tajemník úřadu