Kladské pomezí

Významná výročí obohatí kulturní život v Polici nad Metují

19. 07. 2020

  • Významná výročí obohatí kulturní život v Polici nad Metují

S Policí nad Metují a Polickem se protnula životní pouť mnoha významných osobností. Ať už se zde narodily, nebo během svého života v našem regionu pobývaly, je nezpochybnitelné, že to mělo vliv na jejich tvorbu.

V letošním roce si naše město připomene dva významné rodáky – violoncellistu a profesora pražské konzervatoře Hanuše Wihana (1855– 1920) a divizního generála Jindřicha Bejla (1890– 1973), nositele mnoha českých i zahraničních vojenských vyznamenání. Spolek Apeiron s podporou města Police nad Metují připravil pro letošní rok projekt „Wihanův rok“, kterým chtěl připomenout osobnost Hanuše Wihana a na historickém pozadí ukázat, co všechno lze za jeden život stihnout. „Wihanův rok“ a s ním spojené akce se přesouvají na rok 2021, kdy v Polici nad Metují vystoupí jedno z předních smyčcových kvartet – Wihanovo kvarteto. V rámci Wihanova roku se uskuteční i další akce – výstava a cyklus přednášek, které budou věnovány české společnosti a spolkové činnosti ve druhé polovině 19. století, historii violoncella a nakonec samotnému Wihanovi. Zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání udělilo Hanuši Wihanovi čestné občanství In memoriam. Wihan Police Na památku divizního generála Jindřicha Bejla bude 10. října odhalena pamětní deska na jeho rodném domě v Kostelní ulici. Česká obec legionářská ve spolupráci s městem Police nad Metují na tento den připravuje ještě další doprovodný program.

Kdo by se chtěl o životě obou zmíněných osobností dozvědět více, může navštívit sekci Polická zastavení na www.policko.cz. Zde jsou uvedeny podrobné informace a obrazové materiály nejen o Wihanovi a Bejlovi, ale i o mnoha dalších zajímavých a významných osobnostech a památkách Police. V informačním centru je k dispozici tištěná stejnojmenná brožura.

Nemůžeme opomenout ani další významná výročí, kterým bude v Polici v průběhu letošního roku věnována pozornost – např. dvě stě let působení divadelních ochotníků, osmdesát let od slavnostního otevření Kolárova divadla nebo tři sta let existence nejstaršího polického hostince Krčma. Krčma Police Police nad Metují nebude letos jen oslavovat. V turistické sezoně je připraveno mnoho dalších akcí, ať už kulturních, společenských, nebo sportovních. Návštěvníci Police i místní se mohou těšit na oblíbené Vycházky Polickem, Petrovické zatáčky, letní kino, výstavy v Zeleném domečku apod. Aktuální informace jsou k dispozici na www.policko.cz.

Text: Jana Rutarová
Foto: archiv IC Police nad Metují, Jan Záliš