Kladské pomezí

Významný rok 2020 pro Malé Svatoňovice

19. 07. 2020

  • Významný rok 2020 pro Malé Svatoňovice

U příležitosti oslav výročí Karla Čapka bylo uděleno první čestné uznání obce.

Osobnost Karel Čapek, rodák z Malých Svatoňovic, proslavil obec více, než si dokážeme představit. Není proto divu, že na oslavu výročí sto třiceti let od narození Karla Čapka přijel významný host – naši obec navštívil prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., který v rámci oslav výročí dne 10. ledna 2020 přednášel a besedoval se všemi přítomnými.

„Profesor Tomáš Halík má k Malým Svatoňovicím velmi blízký osobní vztah. Už jako dítě jezdil s rodiči do Svatoňovic na prázdniny. Otec Miroslav Halík, literární historik, bibliograf a editor zasvětil čtyřicet let života právě dílu Karla Čapka,“ vysvětluje pozvání pana profesora T. Halíka na slavnostní akci Eva Hylmarová, předsedkyně Společnosti bratří Čapků Malé Svatoňovice.

V souvislosti s tímto pozváním bylo uděleno jeho otci PhDr. Miroslavu Halíkovi in memoriam čestné uznání obce Malé Svatoňovice. Obdržel jej za bibliografické zpracování a vydání rozsáhlého díla Karla Čapka a za spoluautorství expozic při založení Muzea bratří Čapků. Zároveň tím byla zajištěna důstojná symbolika oslav sto třiceti let od narození Karla Čapka. Pozvání pana profesora Tomáše Halíka bylo pro Malé Svatoňovice událostí roku.

Další plánované akce v rámci programu oslav u příležitosti výročí Karla Čapka na sebe budou volně navazovat v průběhu celého roku. O všem pravidelně informujeme na webových stránkách www.malesvatonovice.cz a na facebookových stránkách obce. Anděl Svatoňovice V Muzeu bratří Čapků připravujeme ve spolupráci s hronovským muzeem Pod čepicí na prázdninové měsíce interaktivní tematický zážitkový program pro rodiny s dětmi. Těšit se můžete na omalovánky s roboty, okoklamy v textu, křížovku a další tematické prvky pro zpestření, ale také poučení. Od září loňského roku si v muzeu můžete nově prohlédnout dětskou mírovou cenu Anděl pro lepší svět, kterou obdrželi bratři Čapkové in memoriam. Do parku u náměstí budou doplněny další nové interaktivní tabule s tématy z knihy Devatero pohádek. Poznání, umění, historie, rozjímání, relax, zábava, turistika, cyklistika, příroda Jestřebích hor a stále něco nového – to všechno jsou Malé Svatoňovice.

Text: Vladimíra Odrobiňáková
Foto: Vladimíra Odrobiňáková, Jan Záliš