Kladské pomezí

Výzva k vytvoření partnerství v projektu KLADSKÉ POMEZÍ NA VLNĚ

01. 02. 2024

  • Výzva k vytvoření partnerství v projektu KLADSKÉ POMEZÍ NA VLNĚ
V rámci příprav realizace tříletého přeshraničního projektu KLADSKÉ POMEZÍ NA VLNĚ, zaměřeného na cestovní ruch s tematikou vody jako nenahraditelného přírodního zdroje, hledáme atraktivity, které budou součástí ucelené nabídky s danou tematikou.
Místa zapojená do projektu budou součástí marketingových výstupů projektu (on-line marketing, tiskoviny a další).

Vyplněním jednoduchého FORMULÁŘE můžete rozšířit MÍSTA, která jsme specifikovali již při podání projektové žádosti. Formulář je potřeba vyplnit nejpozději do 15. února 2024 do 12:00.

Výzva k vytvoření partnerství v projektu (pdf)