Kladské pomezí

Wihanův rok (2021)

19. 04. 2021

  • Wihanův rok (2021)

V roce 2020 uplynulo sto let od úmrtí jednoho z největších rodáků Police nad Metují, violoncellisty, pedagoga a zakladatele slavného Českého kvarteta, Hanuše Wihana. K tomuto výročí připravilo Město Police nad Metují ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a spolkem Apeiron projekt „Wihanův rok“. V jeho rámci vycházely po celý rok na stránkách Polického měsíčníku články mapující životní osudy pana profesora Wihana. Vzhledem k pandemické situaci ve společnosti jsme byli nuceni další akce projektu přesunout na rok 2021. Ale můžeme v tom najít i pozitivum: díky odkladu o 364 dny jsme mohli celý projekt vypilovat.

Na letošní rok jsme naplánovali pět přednášek, týkajících se nejen Hanuše Wihana. Wihan První přednášku bude mít Pavel Frydrych ve čtvrtek 29. dubna od 19 hodin v sále polické ZUŠ. Přednáška představí nejnadanějšího žáka Hanuše Wihana na pražské konzervatoři, Ottu Bergera. Otto Berger je úzce spjat s naším krajem: narodil se ve Slatině nad Úpou a vyrůstal v Machově, poté dva roky studoval na gymnáziu v Broumově a konec svého života trávil opět v Machově.

O týden později (6. 5.) bude v sále ZUŠ přednášet violoncellista, pedagog na Pražské konzervatoři a AMU a člen tria Bergerettes Tomáš Strašil. Ten se zaměří na historii a současnost violoncella, jako jednoho z nejznámějších hudebních nástrojů.

Další týden ve čtvrtek 13. 5. přijede do Police nad Metují esejista, básník a filozof Jan Suk z Památníku Josefa Suka. Shoda jmen není náhodná: Jan Suk je vnukem hudebního skladatele Josefa Suka, který byl nejprve žákem a později kolegou Hanuše Wihana. Zároveň je i pravnukem hudebního skladatele Antonína Dvořáka… Přednáška pana Suka se nemůže týkat nikoho jiného než jeho dědečka. Navíc Jan Suk vydal v loňském roce v nakladatelství Academia po 85 letech životopis Josefa Suka.

Následující čtvrtek, 20. 5., budou v sále ZUŠ povídat historičky z Národního muzea Šárka Rámišová a Gabriela Havlůjová o spolkové činnost na přelomu 19. a 20. století. Skutečný impulz pro vznik a rozmach spolkového života a trávení volného času nastal v roce 1849, kdy byly spolky oficiálně povoleny. Tehdy začaly vznikat spolky pěvecké a hudební, vědecké a vzdělávací, muzejní, hasičské, emancipační, sportovní, tělovýchovné a mnohé další. Po svém návratu do Čech v roce 1888 se do spolkové činnosti aktivně zapojil i Hanuš Wihan. Přednáška umožní lépe pochopit životní osudy našeho slavného rodáka.

Poslední přednáška se uskuteční ve čtvrtek 27. 5. opět v sále ZUŠ. Tentokrát se bude týkat přímo osoby Hanuše Wihana s názvem „Hanuš Wihan – král českých violoncellistů“ a přednese ji absolventka polické ZUŠ, violoncellistka Helena Matyášová. Její zájem o Hanuše Wihana je dlouhodobý a o violoncellistovi napsala svou bakalářskou práci a publikovala několik článků.

Všechny přednášky začnou v 19 hodin. Pokud situace ve společnosti neumožní pořádání vnitřních hromadných akcí, budeme vše vysílat živě do online prostoru na youtube kanálu Wihanův rok. Aktuální informace najdete na facebooku Muzea papírových modelů a spolku Apeiron.

Projekt Wihanův rok bude pokračovat 3. 6., kdy proběhne v Zeleném domečku vernisáž výstavy nazvané „Polický rodák Hanuš Wihan“. Výstava představí dokumenty z Wihanovi pozůstalosti a fotografie převážně z archivu Českého muzea hudby, Státního okresního archivu Náchod a soukromých sbírek. Těšit se můžete na Wihanovi soukromé fotografie z výletu na Hejšovinu nebo Kuks, jeho osobní poznámky k cestě po Švýcarsku, korespondenci s Bedřichem Smetanou nebo třeba unikátní fotografii Wihanovi manželky Dory Wihan-Weis…

Připomenutí odkazu Hanuše Wihana vyvrcholí v sobotu 12. 6. večer, kdy před rodným domem Hanuše Wihana v Kostelní ulici čp. 5 vystoupí Wihanovo kvarteto. Toto hudební uskupení vzniklo v roce 1985 jako kvartet studentů AMU a v roce 1989 si vzalo do názvu jméno Hanuše Wihana. Wihanovo kvarteto patří v současné době k nejuznávanějším interpretům vážné hudby v Evropě. Koncertovalo v mnoha státech po celém světě a je držitelem celé řady ocenění. Wihanovo kvarteto V Polici nad Metují zahrají skladby spojené s Českým kvartetem. Před rodným domem Hanuše Wihana zazní kvarteto Bedřicha Smetany „Z mého života“, dále „Americký kvartet“ Antonína Dvořáka a „Meditace na staročeský chorál Svatý Václave“ Josefa Suka.

Zároveň vyjde sborník textů k Wihanovu výročí, do kterého přispěli Eva Paulová a Dagmar Štefancová z Českého muzea hudby, Ludmila Peřinová z Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala Tábor, Jan Suk, Tomáš Strašil a Pavel Frydrych. Sborník představí všechny členy Českého kvarteta, kteří se za 40 let trvání kvarteta stali jeho členy: Ottu Bergera, Jiřího Herolda, Karla Hoffmanna, Oskara Nedbala, Josefa Suka, Hanuše Wihana a Ladislava Zelenku. Můžeme s jistotou tvrdit, že co jméno, to persona par excellence historie české hudby.

V loňském roce Město Police nad Metují udělilo Hanuši Wihanovi in memoriam čestné občanství. Dne 12. června před začátkem koncertu bude certifikát o čestném občanství předán pravnučce sestry Hanuše Wihana Hedviky, paní Lence Průchové z Nymburka. Ta je nejbližším známým příbuzným violoncellisty.

Patronem projektu Wihanův rok je violoncellista, pedagog a člen tria Bergerettes, pan Tomáš Strašil. Wihanův rok Wihanův rok pořádá Muzeum papírových modelů a Město Police nad Metují. Projekt dále podporují: Národní muzeum, ZUŠ Police nad Metují, Myco Medica – vitální houby, Agentura pro rozvoj Broumovska, spolek Apeiron, Státní okresní archiv Náchod, Obec Slatina nad Úpou, Mezinárodní společnost Oskara Nedbala Tábor, Květinářství U Petry a Zelenina Suchomel.

Dobrovolné vstupné bude použito na údržbu hrobu Hanuše Wihana na Olšanských hřbitovech v Praze.