Kladské pomezí

Zasedání Svazku obcí Jestřebí hory

30. 06. 2018

  • Zasedání Svazku obcí Jestřebí hory

V zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkých Svatoňovicích se sešli starostové Svazku obcí Jestřebích hor ke svému jednání. 

Úvodem byla schválena účetní uzávěrka a závěrečný účet svazku za rok 2017, včetně rozpočtové změny v letošním roce. Poté následovaly jednotlivé body programu, které se vztahují na spolkový, turistický a společenský život v jednotlivých obcích regionu Jestřebích hor. Svazek obcí vydal v rámci své propagace sérii čokolád s letní a zimní tématikou.  Na jednotlivých obecních úřadech bude možnost tyto líbivé a kvalitní čokolády zakoupit. Starostové byli seznámeni s možností aplikace v mobilních telefonech na aktuální informace, které se týkají veškerého dění v obci. O této možnosti a zapojení do tohoto projektu budou informováni jednotlivá zastupitelstva. V rámci tohoto setkání byla předvedena ukázka mobilní elektro centrály, která by do budoucna mohla sloužit jednotlivým obcím při řešení kalamitních situací. Závěrem byl rozdán soubor propagačních materiálů na letní turistickou sezonu 2018.


Zdeněk Špringr
předseda Svazku obcí Jestřebí hory