Kladské pomezí

Zástupci informačních center Kladského pomezí se setkali v Broumově na Farmě Wenet

27. 10. 2016

  • Zástupci informačních center Kladského pomezí se setkali v Broumově na Farmě Wenet

Informační centra se pravidelně scházejí dvakrát ročně

Na Farmě Wenet v Broumově proběhlo ve středu 19. října setkání informačních center. Díky provozovatelům Martinu Netíkovi a Weberovi, kteří coby hostitelé připravili velmi příjemné prostředí, patřilo jednání v Boumově k jednomu z nejzdařilejších. Pravidelné setkání informačních center, vždy dvakrát do roka, pořádá společnost Branka, o.p.s. zabývající se rozvojem cestovního ruchu v Kladském pomezí.

Na setkání IC byli přizváni i hosté

Kromě zástupců devíti informačních center přijala pozvání i Jana Chmatilová z oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu Královéhradeckého kraje: “Seznámila jsem zástupce IC Kladského pomezí  s realizovanými či plánovanými činnostmi a projekty krajského úřadu. Zajímali se také o výsledky zjišťování kvality služeb organizované prostřednictvím Asociace turistických informačních center, kde se Královéhradecký kraj umístil na krásném třetím místě v rámci celé České republiky“.

Na programu bylo dále zhodnocení sezony 2016 v Kladském pomezí a představení  novinek a činností v roce následujícím. Milým účastníkem byla také držitelka jednoho z prvních certifikátů Regionální produkt – Kladské pomezí paní Lydie Birkeová - Mrázová, která vyrábí velmi žádané bytové dekorační doplňky.

Cílem setkání je výměna zkušeností, distribuce propagačních materiálů a prohloubení spolupráce. Tu považuje nezisková destinační společnost Branka, o.p.s. právě s informačními centry za jednu ze stěžejních.

Závěr setkání patřil prohlídce Farmy Wenet, která nabízí strávení volného času plného zážitků nejen pro rodiny s dětmi, ale i větší školní kolektivy.

Název položky