Kladské pomezí

Zástupci informačních center se setkali v unikátním Muzeu textilu

17. 08. 2015

  • Zástupci informačních center se setkali v unikátním Muzeu textilu
V Muzeu textilu v České Skalici proběhlo ve středu 29. dubna setkání informačních center.

Toto pravidelné setkání pořádá společnost Branka, o.p.s. zabývající se rozvojem cestovního ruchu v Kladském pomezí. Kromě zástupců IC přijala tentokrát pozvání i paní Klára Stannerová z oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu Královéhradeckého kraje, která seznámila zástupce IC s činnostmi a projekty krajského úřadu. Na programu bylo dále seznámení účastníků s novinkami pro letní sezonu a poté následovala zajímavá prohlídka muzea textilu, jediného Muzea textilu v České republice a Muzea Boženy Němcové, které je také ojedinělým muzeem v rámci České republiky.

Po prohlídce muzea zároveň proběhl se zástupci IC a neziskovými organizacemi workshop k projednávání analytické části marketingové strategie Kladského pomezí pod vedením pana Ing. Petra Kratochvíla. V závěru setkání došlo ještě k distribuci propagačních materiálů vydaných v rámci projektu „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“.