Kladské pomezí

Zástupci informačních center zavítali do Jiráskova divadla

11. 11. 2015

  • Zástupci informačních center zavítali do Jiráskova divadla

Zástupci informačních center Kladského pomezí se již podruhé v letošním roce setkali, tentokrát aby zhodnotili turistickou sezonu 2015 v regionu. Setkání  proběhlo 9. listopadu v malém sále Jiráskova divadla v Hronově.  Toto pravidelné setkání pořádá společnost Branka, o.p.s. zabývající se rozvojem cestovního ruchu v Kladském pomezí. Zástupcům IC byly předány informace o sezoně cyklobusů a o pokračování projektu Toulavý baťoh, byla jim stručně představena nová marketingová strategie Kladského pomezí a nové webové stránky a rozebíraly se jednotlivé plány pro rok 2016. Na konci jednání proběhla také distribuce zimních turistických novin.

Po skončení setkání byla pro účastníky připravena zajímavá prohlídka zákulisí Jiráskova divadla a  Jiráskova rodného domku.