Kladské pomezí

ZPĚT DO ČASŮ TRADIČNÍCH ADRŠPAŠSKÝCH ŘEMESEL

27. 08. 2021 - 27. 08. 2021

  • ZPĚT DO ČASŮ TRADIČNÍCH ADRŠPAŠSKÝCH ŘEMESEL

Klapání tkalcovského stavu, kolovrátek, vochle... výjev jako z pohádky. Ano, vrátíme se do časů, kdy se na Adršpašsku zpracovával len. Čeká nás krátký seminář o lnu a jeho historii v Adršpachu. Dále si vyrobíme lněný pytlíček, zúčastníme se kreativních dílen, zkusíme si tkaní na kolíkovém stávku a výrobu šňůrek a tkanic. Pro nejmenší budou připraveny dřevěné kostky a puzzle, pro starší kvízy. Všichni společně také vytvoříme nekonečnou stužku, která bude později na zámku zdobit expozici tkalcovství a lnářství.

Akce se koná každý prázdninový pátek ZDARMA v rámci Festivalu zážitků. 

Více informací najdete na: https://festivalzazitku.cz/cs/zazitky-zpet-do-casu-tradicnich-adrspasskych-remesel.