Kladské pomezí

Časová osa

 • Časová osa
 • 1770 – narození Magdaleny Novotné, babičky Boženy Němcové
 • 1792 – narození Viktorky Židové
 • 1805 – narození Josefa Němce
 • 1820 – 4 . února, úředně potvrzené datum narození Boženy Němcové ve Vídni 
  (doloženo zápisem ze křtu 5. února) 
 • 1820 – 7. srpna – svatba rodičů Boženy Němcové, Terezie Novotné a Johanna Pankela
 • 1821 – stěhování rodičů Boženy Němcové do Ratibořic
 • 1824 – 1830 – školní docházka v Ratibořicích
 • 1825 – příjezd babičky Magdaleny Novotné na bělidlo (do roku 1829)
 • 1830 – 1833 – školní docházka ve Chvalkovicích
 • 1837 – svatba s Josefem Němcem v České Skalici v sálu Steidlerova hostince
 • 1837 – pobyt v Červeném Kostelci
 • 1838 – narození Hynka (Josefov)
 • 1839 – narození Karla (Litomyšl)
 • 1841 – narození Theodory (Polná)
 • 1841 – úmrtí Magdaleny Novotné (Vídeň)
 • 1842 – narození Jaroslava (Praha)
 • 1843 – pobyt na Domažlicku
 • 1848 – revoluční rok - povstání proti císařství ve Vídni, Uhrách a v Praze
 • 1852 – cesty na Slovensko a do Uher
 • 1853 – úmrtí syna  Hynka
 • 1855 – vydána Babička (u nakladatele Jaroslava Pospíšila)
 • 1856 – úmrtí K. H. Borovského – Božena pokládá vavřínový věnec na jeho hrob
 • 1862 – úmrtí Boženy Němcové
 • 1868 – úmrtí Viktorky Židové
 • 1879 – úmrtí Josefa Němce  Časová osa ilustrace Autorka ilustrace: Eva Horská.