Kladské pomezí

Adventní jarmark v Café Damián

19. 11. 2022 - 19. 11. 2022

  • Adventní jarmark v Café Damián
Adventní jarmark Žireč  Výtěžek ze vstupného poputuje na dokončení lůžkového výtahu pro odlehčovací službu v Domově sv. Josefa v Žirči.