Kladské pomezí

Adventní koncert

27. 11. 2016 - 27. 11. 2016

  • Adventní koncert
Základní a umělecká škola Hronov a Kulturní a informační středisko Hronov

vás zve na již tradiční

Adventní koncert

kde: Jiráskovo divadlo Hronov
kdy: 27. 11. 2016 v 16.00 hodin

V programu vystoupí:

Pěvecké sbory ZUŠ Hronov

Žesťová harmonie ZUŠ Hronov

Pěvecký sbor Poříčský Beránek z MŠ Velké Poříčí

Pěvecký sbor Hronováček - MŠ Hronov

Žáci tanečního oboru ZUŠ Hronov


Výtěžek z koncertu bude rozdělen a věnován šestiletému Kryštofu Chráskovi ze Žďárek,
který má těžkou mentální retardaci a epilepsii,
druhá část půjde pro šestnáctiletého Davida Klemeše z Červeného Kostelce postiženého dětskou mozkovou obrnou.