Kladské pomezí

ANTONÍN KANTA. OBRAZY MÉHO SVĚTA – TUŠENÍ A DOTEKY ŘÁDU

04. 05. 2021 - 27. 06. 2021

  • ANTONÍN KANTA. OBRAZY MÉHO SVĚTA – TUŠENÍ A DOTEKY ŘÁDU
Zveme vás na výstavu v Galerii výtvarného umění v Náchodě. 

Zámecká jízdárna – přízemí a ochoz
Út–Ne 9–17 hodin

Vstupné
Rodinné 50 Kč
Základní 30 Kč
Snížené 15 Kč

Kurátoři výstavy
Josef Chalupa, Jan Kapusta Výstava GVUN Zdalipak je možné lidskou rukou vytvořit technicky preciznější síť čar než to umí computer? Čar, které se protínají a překrývají, vytvářejí ve výsledku neobvykle dokonalé geometrické prostředí. Systém čar vyzařuje magické světlo, které jednou jím prochází, podruhé z něj vystupuje. Jsou ale i takové kresby, které diváka vtahují dovnitř a světlo pohlcují. Taková je část kresebných cyklů Antonína Kanty, které lidskou precizností jaksi překonávají počítačové zpracování.

Antonín Kanta se zpočátku nejvíce zabýval fotografií. Fotografií technicky dokonalou: dokumentární, portrétní, aktů, struktur a detailů. Usiloval zachytit víc, než je dáno pouhému oku. Šel za světlem do říše fantazie, fotograficky „postihoval“ svět za obrazem. Když fotografický obor ovládla digitální technika, vstoupila do jeho tvorby kresba z volné ruky i realizovaná pomocí pravítka a šablon. Dnes je kresba pro Kantu zcela nezbytnou životní potřebou jako dýchání – slouží mu v úsilí o vizualizaci vlastních pocitů, prožitků; je jeho vnitřní výpovědí, projevem radosti z tvoření. Antonín Kanta vytváří početné neukončené cykly kreseb tužkou, perem a tuší, barevnými tušemi, výjimečně i sprejem. Neustávající hledání vnitřního řádu přírody i lidské společnosti cestou světla a geometrií obohatil kolážemi a asamblážemi z odhozených předmětů, obalového materiálu, provázků – stručně řečeno z odpadu, který díky jeho vlastní imaginaci, hravému, ale vždy preciznímu zpracování získává neskutečný, poetický náboj. S autorem se podělíme o radost z tvorby a objevíme kouzlo nekonečného světa kresby.