Kladské pomezí

BAMBIFEST

27. 05. 2016 - 27. 05. 2016

 • BAMBIFEST

Zveme Vás na BAMBIFEST - přehlídku volnočasových programů pro děti a mládež. BAMBIFEST se bude konat 27. 5. 2016 v Náchodě - veřejném parku u SVČ Déčko.

 

PLÁNOVANÝ PROGRAM BAMBIFESTU V NÁCHODĚ:

 • prezentace programů, ukázky činnosti,
 • ukázky her a venkovních aktivit (sportů a soutěží),
 • vystoupení dětských souborů na pódiu.

Doprovodný program, atrakce:*

 • turnaj v BUMPERBALLu a KINBALLu,
 • slack-line park,
 • vystoupení na pódiu (taneční, kouzelnické, bubenická a další),
 • laserová střelnice, XBox,
 • fotokoutek,
 • bublifukování,
 • plasma cars,
 • výtvarné workshopy, hry,
 • orientační běh.

*Změny v programu vyhrazeny

 

Pořadatelem BAMBIFESTu v Náchodě je SVČ Déčko Náchod.

 

Více informací bude průběžně k dispozici na http://nachod.bambifest.cz/ .