Kladské pomezí

BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY

06. 06. 2017 - 09. 06. 2017

  • BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY

SVČ Bájo připravilo nejen pro školní výlety ukázku ze života žáků 19. století. Stylizované školní vyučování včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček předvádějí v areálu Barunčiny školy děti z dětského folklorního souboru Barunka a hudebních kroužků.