Kladské pomezí

BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÉ DO ŠKOLY

07. 06. 2016 - 10. 06. 2016

  • BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÉ DO ŠKOLY

SVČ Bájo připravilo nejen pro školní výlety ukázku ze života žáků 19. století. Stylizované školní vyučování včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček předvádějí v areálu Barunčiny školy děti z dětského folklorního souboru Barunka a hudebních kroužků.