Kladské pomezí

Bejvávalo v Bělovsi - fotografická přednáška o měnící se Bělovsi

11. 11. 2021 - 11. 11. 2021

  • Bejvávalo v Bělovsi - fotografická přednáška o měnící se Bělovsi
Město Náchod vás zve ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 18 hodin do konferenčního salonku Městského informačního centra Malé lázně Běloves na přednášku Bc. Richarda Švandy na téma "Bejvávalo v Bělovsi".

Jak se Běloves změnila, a jak se zde žilo před desítkami let? Za pomoci fotografií a vzpomínek nahlédneme o několik desetiletí nazpět a zavzpomínáme na staré časy, předky a události, které se nesmazatelně zapsaly do běloveské historie.

VSTUP ZDARMA. Bejvávalo