Kladské pomezí

Benefiční koncert na Boušíně

25. 08. 2018 - 25. 08. 2018

  • Benefiční koncert na Boušíně
25. srpna 2018 od 14:00

Benefiční koncert na Boušíně

Místo konání: Boušín
17. Benefiční koncert v kostele Navštívení Panny Marie na Boušíně nabídne v sobotu 25. srpna 2018 ve 14.00 hodin slavné české serenády.

Smyčcový soubor Martinů Strings Prague
Umělecký vedoucí Jaroslav Šonský
Na programu:
Antonín Dvořák * Serenáda E-Dur
Josef Suk * Serenáda Es-Dur
Vstupné 250,- Kč děti do 12ti let zdarma
Informace a rezervace vstupenek tel.: +420 603 997 353
e-mailu : farnostbousin@gmail.com
www.farnostbousin.cz
Těšíme se na Vás !
Výtěžek z koncertu bude použit na veřejnou sbírku schválenou Krajským úřadem
Královehradeckého kraje, jejíž účelem jsou vnější a vnitřní opravy a úpravy kostela
Navštívení Panny Marie na Boušíně