Kladské pomezí

Beseda Cesty Vlachů

18. 05. 2023 - 18. 05. 2023

  • Beseda Cesty Vlachů

Město RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ZVE NA BESEDU CESTY VLACHŮ: Mysterium Antonia z Florencie

Regionální historik a velký znalec mytického Trutnovska pan OTTO ŠTEMBERKA společně s historikem a archivářem PhDr. PAVLEM ZAHRADNÍKEM, Ph.D. ze Státního okresního archivu v Trutnově vám odhalí tajemství Vlachů – středověkých a raně novověkých prospektorů, vlašských knih a vlašských značek, jimiž byly značeny tajné cesty k horským pokladům v Krkonoších a Podkrkonoší.

čtvrtek 18. května 2023 v 18:00 hod.

Malý kulturní sál Rtyně v Podkrkonoší

vstupné 20 Kč/os.  Cesty Vlachů