Kladské pomezí

BESEDA O ŘECE METUJI A POHROMÁCH V BĚLOVSI

22. 09. 2022 - 22. 09. 2022

  • BESEDA O ŘECE METUJI A POHROMÁCH V BĚLOVSI

Město Náchod a Městské informační centrum Malé lázně Běloves vás srdečně zvou na přednášku Richarda Švandy na téma O řece Metuji a pohromách v Bělovsi, která se uskuteční ve čtvrtek 22. září 2022 od 18:00 v prostorech infocentra v Malých lázních v Náchodě-Bělovsi (1. patro Vily Komenský).

Přírodní katastrofy mohou vzniknout velice rychle a zcela nenadále. Pro Běloves to byly nejčastěji povodně na řece Metuji. Místní obyvatelé ale zažili také silné vichřice a zemětřesení, které napáchaly nemalé škody.
Během besedy se k těmto pohromám vrátíme a za pomoci archivních dokumentů vylíčíme jejich průběh a následky.

VSTUP ZDARMA. Švanda ML