Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Beseda o řece Metuji a pohromách v Bělovsi

25. 11. 2021 - 25. 11. 2021

  • Beseda o řece Metuji a pohromách v Bělovsi
Město Náchod vás zve ve čtvrtek 25. listopadu 2021 od 18 hodin do konferenčního salonku Městského informačního centra Malé lázně Běloves na přednášku Bc. Richarda Švandy na téma "O řece Metuji a pohromách v Bělovsi."

Povodně na Metuji jsou dnes sice jen minulostí, ale ta se může kdykoliv opakovat. Stejně tak obyvatelé Bělovsi mohou čas od času pocítit následky zemětřesení a orkánů. Právě o těchto přírodních katastrofách si budeme povídat na této besedě. Pomocí obrázků a map si ukážeme, jaké katastrofy předci zažili, a co do budoucna může hrozit i nám.

VSTUP ZDARMA