Kladské pomezí

BOURÁNÍ HRANIC - vzdělávací program pro školy

02. 10. 2023 - 30. 11. 2023

  • BOURÁNÍ HRANIC - vzdělávací program pro školy

od 02/10/2023
do 30/11/2023

Místo konání
GVUN Jízdárna, Smiřických 272, 547 01 Náchod

Rezervace
Konkrétní termín si prosím rezervujte s dostatečným předstihem
přes email: karhanova@gvun.cz nebo na tel. 491 427 321, 606 647 216.

Délka programu
60 – 90 min (dle domluvy)

Vstupné
40 Kč/žák nebo student (pedagogický doprovod zdarma) gvun Co jsou to hranice? Jak je vnímáme? K čemu slouží? Na tyto a další otázky si odpovíme během interaktivního programu zabývajícího se tématem hranic a zdí v sociální, historické i osobnostní rovině. Z výtvarného hlediska se „dotkneme umění akce“ a společně postavíme a zbouráme zeď.

Podzimní program je koncipován k příležitosti blížícím se státním svátkům (28. říjen, 17. listopad) a proto úzce souvisí se vzdělávacími oblastmi: Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ), Člověk a společnost – Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ, Člověk a zdraví (2. stupeň ZŠ, gymnázia). Vychází z průřezových témat, zejm. Osobnostní a sociální výchovy, Výchovy demokratického občana a Multikulturní výchovy.

Obsah včetně výtvarných aktivit bude přizpůsoben dle věku žáků a druhu školy.

Cíle programu: Žáci diskutují nad různými druhy hranic v našem životě, vysvětlí jejich význam. Na příkladech dokáží vlastními slovy vyjádřit jejich klady a zápory. Dokáží výtvarně vyjádřit téma hranice, svoboda.

Na setkání se těší Mgr. Tereza Karhanová