Kladské pomezí

Broumovské barokní kostely

07. 05. 2021 - 31. 10. 2021

  • Broumovské barokní kostely

V prostorách kláštera v Polici nad Metují probíhá od 7. 5. do 31. 10. 2021 autorská výstava fotografií Zdeňka Odla, zaměřená na barokní skvosty našeho regionu kostely tzv. Broumovské skupiny. 

Sám autor výstavy, fotograf Zdeněk Odl k ní sepsal pár slov:

Dientzenhoferové představují dynastii věhlasných barokních architektů původem z Bavorska a působících hlavně v Horním Falcku a v Čechách od přelomu 17. a 18. století. Jejich stavby se doslova neodmyslitelně vtiskly nejen do tváře mnoha měst, ale dokonce modelují celkový charakter krajiny, jako je tomu právě v případě naší broumovské kotliny. Zde se nachází celý diadém venkovských kostelů, postavených v krátkém časovém horizontu a ve vzájemné souvislosti. Tato broumovská skupina kostelů, dosud zcela opomíjená, si teprve v současnosti získává pozornost kulturní veřejnosti. Zprvu návštěvními dny Týden pro broumovské kostely, dnes pravidelnými letními hudebními festivaly Za poklady Broumovska.

Moje výstava fotografií z těchto pokladů ve zkratce představuje jen pouhý zlomek bohatství, které Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové ve století baroka vytvořili. K fotografování „Dientzenhoferů“ mě vlastně paradoxně přivedl jiný barokní stavitel – Jan Blažej Santini Aichel, u kterého jsem hledal inspiraci ke své profesi dezinatéra damašků a brokátů. Může se zdát, že to spolu v ničem nesouvisí, ale právě baroko je tak okázale zdobné, že je bezednou studnicí motivů. V době na začátku tohoto století byl internet a digitální fotografie v plenkách, nebylo dost exaktních informací a obrázků dokládajících tuto architekturu, tak jsem se rozhodl fotograficky si ji zmapovat sám. Každý, kdo by se zabýval Santinim, nebo Dientzenhoferem, musí nevyhnutelně narážet na oba dva zároveň. Setkávají se v místě, v chronologii i ve vzájemné inspiraci jako nikdo jiný z jejich současníků. Některé z nedoložených projektů, od kterých nás dělí celá tři století, zavál čas. Dnešní odborníci přisuzují ten samý objekt jedni jednomu, druzí druhému z obou. Na cestách za Santinim jsem často potkával některého Dientzenhofera, fotil jsem tedy oba.

Polovina vystavených fotografií je stará 10 až 15 let, nové zachycují novou podobu, která potěšitelně bývá lepší a dává pocit, že záchrana památek už je na dobré cestě. Mne samotného na této konkrétní výstavě v našem muzeu nejvíc těší, že po dlouhé pauze otevírá jeho dveře, které přibouchla a zamkla pandemie Covidu. Milí návštěvníci, buďte vítáni a přeji vám dobrý pocit, že o poklady baroka je postaráno a k tomu chce přispět i tato výstava. Kostely Fotografie budou ke zhlédnutí v květnu od pátku do neděle 9.30-12.00 a 13.00-17.00; v červnu od úterý do neděle 9.30-12.00 a 13.00-17.00 a od července do srpna denně 9.30-12.00 a 13.00-17.00 hodin.

V rámci akce Víkend v muzeu zdarma bude výstava od 7. 5. do 9. 5. 2021 zpřístupněna bezplatně.