Kladské pomezí

Camerata Nova Náchod 2022

02. 05. 2022 - 15. 05. 2022

  • Camerata Nova Náchod 2022

50. ročník festivalu komorní hudby.
Koncerty neprofesionálních komorních sdružení, instrumentálních i vokálních těles.

Termín konání: 2. 5. 2022 - 15. 5. 2022

Pořádá Náchodská Prima sezóna, o.p.s. ve spolupráci s Městem Náchod, za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje, pod záštitou Ministerstva kultury a hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v., za odborné spolupráce NIPOS - ARTAMA, ve spolupráci s Městským divadlem Dr. Josefa Čížka v Náchodě, farními úřady v Náchodě, České Skalici, Červeném Kostelci, Novém Hrádku, Novém Městě nad Metují a Broumově.

2. 5. 2022
MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA, NÁCHOD
Začátek: 19:00 hodin
- Komorní orchestr Slávy Vorlové, Náchod, dirigent: Josef Vlach
Vstupné: 80 Kč, 100 Kč, 120 Kč

6. 5. 2022
KOSTEL SVATÉ BARBORY, OTOVICE
Začátek: 19:00 hodin
- Polyfonní sdružení Nové Město nad Metují, dirigent: Lukáš Janko
- Pěvecký sbor Amicitia ZUŠ Broumov, sbormistr: Michaela Jeklová
Vstupné: dobrovolné

7. 5. 2022
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, ČESKÁ SKALICE
Začátek: 19:00 hodin
- Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové, dirigent: Jaromír Křováček
Vstupné: dobrovolné

8. 5. 2022
KOSTEL SV. APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA, NOVÝ HRÁDEK
Začátek: 16:00 hodin
- Pardubický komorní orchestr, umělecký vedoucí: Jiří Kuchválek
- Soubor FlautiNa ZUŠ Náchod, pedagog: Roman Škára
- Komorní uskupení ZUŠ Hronov, pedagog: Anna Vančáková
Vstupné: dobrovolné

13. 5. 2022
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Začátek: 19:00 hodin
- Šporkovo Trio, Praha, umělecký vedoucí: Karel Novotný
- Chorea Corcontica, Trutnov, sbormistr: Eva Slaninová
Vstupné: dobrovolné

14. 5. 2022
KOSTEL SV. JAKUBA, ČERVENÝ KOSTELEC
Začátek: 19:00 hodin
- Smyčcový orchestr Jeseník, dirigent: František Mech
Vstupné: dobrovolné

15. 5. 2022
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
KOSTEL SV. VAVŘINCE, NÁCHOD
Začátek: 18:00 hodin
- Zvonky Dobré zprávy, Kateřinice, dirigentky: Emílie Adámková, Andrea Kubíčková
- Smyčcový orchestr ZUŠ Náchod, pedagog: Lukáš Janko
Vstupné: dobrovolné 

Camerata Nova Náchod 2022