Kladské pomezí

Camerata Nova Náchod 2023

02. 05. 2023 - 14. 05. 2023

  • Camerata Nova Náchod 2023

51. ročník festivalu komorní hudby.
Koncerty neprofesionálních komorních sdružení, instrumentálních i vokálních těles.
Termín konání: 2. 5. - 14. 5. 2023

Pořádá Náchodská Prima sezóna, o.p.s. ve spolupráci s Městem Náchod, za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje, pod záštitou Ministra kultury Mgr. Martina Baxy a hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v., za odborné spolupráce NIPOS - ARTAMA, ve spolupráci s Městským divadlem Dr. Josefa Čížka v Náchodě, farními úřady v Náchodě, České Skalici, Novém Hrádku, Novém Městě nad Metují a Broumově.

2. 5. 2023 Slavnostní zahájení festivalu - zahajovací koncert
MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA, NÁCHOD
Začátek: 19 hodin
- Komorní orchestr Slávy Vorlové, Náchod, dirigent: Josef Vlach
Vstupné: 90 Kč, 110 Kč, 130 Kč

5. 5. 2023
KOSTEL SVATÉHO MICHAELA, NÁCHOD
Začátek: 19 hodin
- FlautiNa - ZUŠ Náchod, pedagog: Roman Škárka
- Chorea Corcontica, Trutnov, sbormistryně: Eva Slaninová
Vstupné: dobrovolné

6. 5. 2023
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, ČESKÁ SKALICE
Začátek: 18 hodin
- Kvarteto - ZUŠ Náchod, pedagog: Lukáš Janko
- Polyfonní Sdružení, Nové Město nad Metují, dirigent: Lukáš Janko
Vstupné: dobrovolné

7. 5. 2023
KOSTEL SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA, NOVÝ HRÁDEK
Začátek: 16 hodin
- Smyčcové orchestry:
Archi Piccoli - ZUŠ Police nad Metují, Penquins - ZUŠ Náchod, umělecký vedoucí: Michaela Michalová
- Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové, dirigent: Jaromír Křováček
Vstupné: dobrovolné

12. 5. 2023
KOSTEL SVATÉ BARBORY, OTOVICE
Začátek: 19 hodin
- Pěvecký sbor Brumbambule - ZUŠ Hronov, sbormistryně: Zuzana Meierová Genrtová
- Šporkovo Trio, Praha, umělecký vedoucí: Karel Novotný
Vstupné: dobrovolné

13. 5. 2023
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Začátek: 19 hodin
- Houslové duo - ZUŠ Hronov, pedagog: Josef Vlach
- Pardubický komorní orchestr, umělecký vedoucí: Jiří Kuchválek
Vstupné: dobrovolné

14. 5. 2023 Závěrečný koncert
KOSTEL SVATÉHO VAVŘINCE, NÁCHOD
Začátek: 19 hodin
- Kvarteto - ZUŠ Náchod, pedagog: Lukáš Janko
- Smyčcový orchestr Jeseník, dirigent: František Mech
Vstupné: dobrovolné

Camerata Nova Náchod 2023