Kladské pomezí

Čapek očima cizince

02. 11. 2021 - 02. 11. 2021

  • Čapek očima cizince

Srdečně zveme na besedu ředitele Muzea Náchodska s hercem, překladatelem, teatrologem, dramaturgem a vysokoškolským pedagogem Mgr. Hasanem Zahirovićem, Ph.D. nazvanou Čapek očima cizince. Uskuteční se v úterý 2. listopadu 2021 v přednáškovém salonku Muzea Náchodska v budově Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě. Začátek v 17 hod. čapek Hasan Zahirović je absolvent filozofické fakulty v Sarajevu a fakulty humanitních studií v Mostaru. Od roku 2006 žije v České republice. Zde absolvoval magisterské studium divadelní vědy na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, doktorské studium na DAMU a herectví se aktivně věnuje. Pracuje jako interní pedagog oboru kulturní dramaturgie Slezské univerzity. Je také autorem řady studií a článků s čapkologickou tematikou.