Kladské pomezí

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 a naši legionáři

28. 02. 2018 - 28. 02. 2018

  • ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 a naši legionáři
28. února 2018 od 16:00

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 a naši legionáři

Místo konání: Červený Kostelec

Přijměte naši pozvánku na další tématickou besedu s názvem ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 A NAŠI LEGIONÁŘI. V rámci besedy si budeme povídat o době před vznikem ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY, situaci a příčinách v okamžiku zrodu naší nové samostatné republiky. Připomeňme si okamžiky, které před sto lety zasloužily o vznik naší samostatné republiky. Dozvíte se také o našich legionářích, o jejich působením v bojích a jejich osudech v letech 1914-1918. Beseda bude doplněna o promítání dobových fotografií ze života našich legionářů. Beseda se uskuteční ve středu 28.2.2018 od 16:00 hodin v prostorách Multifunkčního centra v Knihovně Břetislava Kafky (Sokolská ulice) v Červeném Kostelci. Vstupné je dobrovolné. Besedovat s vámi bude: Josef Pinkava - autor nově vydané knihy o červenokosteleckých legionářích, popisující ve vzpomínkách přímých účastníků, jejich pouť od Zborova přes Vladivostok zpět do Evropy.

Adresa akce: http://www.mksck.cz/klient-961/kino-252/stranka-8893/film-210249