Kladské pomezí

CESTY UMĚNÍ - výstava

24. 06. 2023 - 10. 09. 2023

  • CESTY UMĚNÍ - výstava

Zveme vás na výstavu Cesty umění do GVUN Jízdárna v Náchodě. 

od 24/06/2023 do 10/09/2023

Nikolaj Bogdanov-Bělskij, Michail Něstěrov, Marija Baškircevová, Ilja Repin, Konstantin Korovin aj. ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

kurátoři: Julie Jančárková a David Chaloupka
vernisáž 23. 9. 2023 v 17:00 Cesty umění