Kladské pomezí

Charitativní koncert Náchod pro Turecko

25. 03. 2023 - 25. 03. 2023

  • Charitativní koncert Náchod pro Turecko

Srdečně vás zveme na charitativní koncert s názvem Náchod pro Turecko, který se uskuteční v sobotu 25. března 2023 od 18 hodin v Městském Divadle Dr. Josefa Čížka. Výtěžek ze vstupného bude věnován na pomoc zemětřesením postiženému Turecku.

Těšit se můžete na vystoupení Petra Jiráska, Kabát Revival Varnsdorf J. B., Divokej Bill Revival a Heebies Jeebies.

Vstupenky zakoupíte od pondělí 6. března 2023 v Městském informačním centru na Masarykově náměstí a Restauraci UKáčko (vstupné 200 Kč).

Přispět na pomoc zemětřesením postiženému Turecku můžete i prostřednictvím veřejné sbírky schválené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

Příspěvek v libovolné finanční částce lze zasílat bezhotovostně na sbírkový účet č. 320215115/0300, vedený u ČSOB, a.s. Praha, pobočka Náchod.

Účet je veden jako transparentní, kdykoli je tedy možné sledovat pohyb finančních prostředků na odkaze: https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet?account=320215115

Přispívat můžete i v hotovosti do sbírkových kasiček umístěných:
• v přízemí budovy radnice, Masarykovo náměstí 40 (CZECHPOINT),
• v Městském informačním centru, Masarykovo náměstí 1 (budova staré radnice).

Děkujeme, že pomáháte.

Charitativní koncert Náchod pro Turecko