Kladské pomezí

Další roky ve stejnou dobu

14. 02. 2023 - 14. 02. 2023

  • Další roky ve stejnou dobu

Divadelní představení se uskuteční v úterý 14. února 2022 od 19 hodin v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě.

Hra v rámci "modrého" abonmá 2022/2023.
Volné pokračování úspěšné, duchaplné sexkomedie Každý rok ve stejnou dobu.

Překlad: Dana Hábová
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák

Volné pokračování úspěšné komedie Bernarda Sladea, ve kterém se malý hotelový pokoj stává svědkem proměny času, doby a lásky jedné milenecké dvojice, která se zde setkává každý rok ve stejnou dobu. Představení s jedinečným rukopisem legendárního režiséra Jiřího Menzela, který hru shrnuje slovy: „Pan Slade si nechal dvacet let odstup od té první hry a pomalu střádal a šetřil hezké chvilky. Dokonce jsou v ní, zdá se mi, některá místa hlubší i zábavnější. Doris i George jsou v ní ještě starší a pořád jim to funguje, v tom je to krásné. Je to moudrá a laskavá hra nejen o stáří, hrdinové jsou ostatně velmi čilí, ale o smrti se v ní taky mluví."

Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 360 Kč
Předprodej od 6. prosince 2022.
Další roky ve stejnou dobu