Kladské pomezí

Danny Smiřický jako průvodce městem

01. 07. 2018 - 26. 08. 2018

  • Danny Smiřický jako průvodce městem

Koná se každou prázdninovou neděli od 14 hod.

V Náchodě se přeneseme do doby 2. světové války. Škvoreckého alter ego Danny Smiřický návštěvníky seznámí s životem ve městě v této nelehké době. Představena budou nejen díla Josefa Škvoreckého, která se vážou k Náchodu, ale také skutečné příběhy osob objevujících se jako postavy v jeho románech a ostatní turistické zajímavosti ve městě.

VSTUP ZDARMA

www.festivalzazitku.cz