Kladské pomezí

Danny Smiřický jako průvodce městem

12. 08. 2018 - 12. 08. 2018

  • Danny Smiřický jako průvodce městem

Město Náchod je rodištěm Josefa Škvoreckého a zároveň místem, kde se odehrává několik jeho románů. Pro tyto účely Škvorecký Náchod přejmenoval na Kostelec. Namátkou jmenujme Zbabělce, Prima sezónu či Příběh inženýra lidských duší. Některá z „náchodských" děl vznikla až po Škvoreckého emigraci v roce 1969, zpracovával tak své prožitky z rodné země. Po revoluci se spisovatel do Náchoda často vracel a až do konce života se zajímal o dění ve městě.

Na co se můžete těšit?
V Náchodě se přeneseme do doby 2. světové války. Škvoreckého alter ego Danny Smiřický návštěvníky seznámí s životem ve městě v této nelehké době. Představena budou nejen díla Josefa Škvoreckého, která se vážou k Náchodu, ale také skutečné příběhy osob objevujících se jako postavy v jeho románech a ostatní turistické zajímavosti
ve městě.