Kladské pomezí

DEN DĚTÍ tentokrát V ZEMÍCH MOŘEPLAVCŮ - ve středisku volného času Bájo

04. 06. 2016 - 04. 06. 2016

  • DEN DĚTÍ tentokrát V ZEMÍCH MOŘEPLAVCŮ - ve středisku volného času Bájo

Zveme děti na pomyslný výlet na Pyrenejský (též Iberský) poloostrov. Cesta po Španělsku a Portugalsku přinese dětem bohaté zážitky, vlastnoručně zhotovené výrobky, dárek a také spoustu informací. Akce se koná od 14:00 - 17:00. Ke Dni dětí v zemích mořeplavců vyhlásilo Bájo výtvarnou soutěž, které se může zúčastnit každý malý i větší výtvarník. Uzávěrka je 25. května 2016. Podrobnosti najdete na www.svcbajo.cz.