Kladské pomezí

DEN OBČANŮ MĚSTA v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

24. 06. 2017 - 24. 06. 2017

  • DEN OBČANŮ MĚSTA v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

Zveme vás na slavnostní společenský podvečer. 3. ročníkem vás opět provede Romana Pacáková z Českého rozhlasu Hradec Králové. Vystupujícím hostem bude herec Jan Čenský. Vstupenky zdarma budou k vyzvednutí od 1. června 2017 v Regionálním informačním centru na třídě T. G. Masaryka. Neváhejte, vstupenky jsou vždy rychle rozebrány. Těšíme se na vás. Akce začíná v 17 hodin.