Kladské pomezí

DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ ve Zlíči (v bývalé škole)

17. 06. 2017 - 17. 06. 2017

  • DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ ve Zlíči (v bývalé škole)

Jedná se o další ročník výtvarného projektu, který bude probíhat v celém Královéhradeckém kraji. Veřejnosti budou zpřístupněny ateliéry a dílny výtvarníků či řemeslníků – malířů, fotografů, sochařů, řezbářů, keramiků a dalších umělců. Akce je pojata jako oslava výtvarného umění, hold výtvarnému talentu a řemeslné zručnosti. Lidé mohou navštěvovat nejen umělecké ateliéry a řemeslné dílny, ale také zahrady, dvorky, hospodářské usedlosti a jiné soukromé prostory umělců. Adresy zúčastněných výtvarníků budou k dispozici na internetových stránkách Impulsu Hradec Králové www.impulshk.cz. Smyslem projektu je umožnit milovníkům výtvarného umění nahlédnout do tvůrčího prostředí umělců a zprostředkovat vzájemná setkávání. Otevřené ateliéry by měly být skutečným výtvarným svátkem s přínosem pro návštěvníky i pro umělce. Jeden z otevřených ateliéru bude také ve Zlíči (v bývalé škole), kam vás srdečně zve Petr Vlček. Akce se koná od 9 do 17 hodin.