Kladské pomezí

Den otevřených dveří Státního okresního archivu v Náchodě

07. 06. 2019 - 07. 06. 2019

  • Den otevřených dveří Státního okresního archivu v Náchodě
Státní okresní archiv Náchod zve na tradiční Den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek 7. června 2019 v rámci Mezinárodního dne archivů.
Letošní akce je koncipována pod názvem: Školy za císaře pána a první republiky aneb Ze školních archiválií náchodského okresu. Připomeneme si - alespoň stručným výběrem - obsáhlou a rozmanitou činnost triviálních, obecních, měšťanských, středních a odborných škol náchodského okresu za časové období od konce 18. století až do školního roku 1938/1939. Náchodský archiv bude tradičně prezentovat zajímavosti ze svých fondů a sbírek v prostorách badatelny ve svém sídle, Náchod, Dobenínská ulice čp. 96, v době od 9.00 do 17.00 hod.

Soubory ke stažení