Kladské pomezí

DEN SLOŽEK IZS

17. 09. 2016 - 17. 09. 2016

  • DEN SLOŽEK IZS

Masarykovo nám., Karlovo nám., parkoviště u Tepny Náchod


17.9.2016 v 09:00
Vstupné: zdarma

Dovolujeme si Vás pozvat na DEN SLOŽEK IZS, který se uskuteční v sobotu 17. září 2016 od 9 hodin na Masarykově náměstí, Karlově náměstí a na parkovišti u bývalé Tepny.

 

CO VÁS ČEKÁ:
> Moderní technika HZS, PČR a ZZS
> Součinnostní zásahy složek IZS
> Hašení malých požárů v domácnostech
> pořádková jednotka policie čr
> Zásahová jednotka Policie ČR
> Práce psovodů Policie ČR
> Záchrana osob z výšky
> Program pro děti (Karlovo náměstí)
> ukázka výcviku služebních koní 
Městské policie Praha