Kladské pomezí

Divá Bára

02. 04. 2016 - 02. 04. 2016

  • Divá Bára

3. hra v předplatném - hraje Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice. Jiráskovo divadlo v 19 hodin.

Milan Uhde na motivy povídky Boženy Němcové

Režie a úprava: Alena Chalupová
Hrají: Jana Glocová, Přemek Pelikán, Marek Koráb /Karel Svoboda, Šárka Hosová, Zdeněk Holcapfl, Zbyněk Háder / Jiří Janda, Hana Samsonová / Jana Vystoupilová, Jan Koráb, Iva Kahounová, Jiří Brabec / František Koráb, Radomír Omasta, Bohulava Chalupová, Jiří Merlíček, Jan Vystoupil, Marie Sokolářová, Jiří Jančík, Miroslav Vašíček, Gabriela Háderová, Jana Kahounová, Anna Veselá

Muzikál Divá Bára, jehož autory jsou Milan Uhde, Leoš Kuba a Miloš Štědroň inspiroval režisérku Alenu Chalupovou. Když získala souhlas k provedení hry, notový materiál, ukázalo se, že je toto provedení příliš náročné a že je třeba vše trochu zjednodušit.

Doufám, že i tato podoba Divé Báry diváky zaujme a možná také povede k zamyšlení nad tím, jak někdy u nás zacházíme s lidmi, kteří se od nás poněkud odlišují.