Kladské pomezí

DVĚ KOMEDIE V KOMEDII - DS GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN

10. 05. 2016 - 10. 05. 2016

  • DVĚ KOMEDIE V KOMEDII - DS GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN

Divadlo Dr. J. Čížka  Náchod


10.5.2016 v 19:00
Vstupné: 80,-

Divadelní představení je uvedeno v rámci festivalu Náchodská Prima sezóna v úterý 10. května od 19 hodin v Městském divadle Dr. J. Čížka.

 

Scénická kompozice „Dvě komedie v komedii", poprvé uvedená v roce 1623 v Benátkách (při příležitosti benátské slavnosti Festa dell Sensa), je prototypem divadla na divadle. V rámci hlavní zápletky se odehrají ještě další dvě samostatná představení: klasické představení akademiků a představení profesionálních herců. Dílčí zápletky dokumentují formálně i obsahově divadlo počátku 17. století a vzdávají hold tehdejším žánrům na vrcholu: divadlu učenců a komedii dell'arte. Hra je současně apologií divadla a teatrologickou studií populárních žánrů a je doslova prošpikovaná meta-divadelními a intertextuálními odkazy z divadelního zákulisí a společenských kuloárů.