Kladské pomezí

Expozice Břetislava Kafky v Domku Boženy Němcové (Červený Kostelec)

01. 06. 2016 - 30. 09. 2016

  • Expozice Břetislava Kafky v Domku Boženy Němcové (Červený Kostelec)
Vlastivědný spolek připravil ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Červený Kostelec takovou malou expozici o životě a díle významného červenokosteleckého rodáka Břetislava Kafky. Tato malá expozice vznikla u příležitosti 125 výročí narození této významné osobnosti města a je současně i snahou o oživení odkazu tohoto významného badatele v oblasti parapsychologie, léčitele, hypnologa, ale i spisovatele, umělce, sochaře a řezbáře, který se významnou měrou podílel i na formování Červeného Kostelce v meziválečném období dvacátého století.

Připravili jsme devět samostatných informačních panelů, které vás provedou okamžiky Kafkova života a seznámí vás s jeho životním osudem a výsledky jeho činností na poli badatelské, spisovatelské i umělecké.

Expozice je součástí Domku Boženy Němcové, který připomíná krátký pobyt této významné spisovatelky v Červeném Kostelci po jejím sňatku s Josefem Němcem. 

Pro expozici jsme využili uvolněné prostory podkrovní místnosti a věříme, že seznámení se s životem a odkazem Břetislava Kafky přinese návštěvníkům malé zamyšlení nad současným světem i nad moudrostí a obětavostí našich předků. 

Expozice bude přístupná po celou letní sezónu v Domku Boženy Němcové, tj. od začátku června až do konce září 2016. Těšíme se na vaši návštěvu.
Více informací naleznete také na webu spolku: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz